2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Vaida Kamuntavičienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

1740 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Bernardinių konstitucija

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Šv. Kazimiero bernardinų provincijos iniciatyva 1740 m. Supraslio bazilijonų spaustuvėje išspausdinta LDK bernardinėms skirta konstitucija – teisinis dokumentas, kuriuo buvo apibrėžtos pagrindinės bernardinių gyvenimo gairės. Konstitucija buvo skirta tuo metu LDK teritorijoje veikusiems septyniems bernardinių vienuolynams: dviem Vilniuje, po vieną Kaune, Gardine, Lietuvos Brastoje, Slanime ir Minske. Keliamas tikslas apibūdinti konstitucijos sukūrimo priežastis, įvertinti jos turinį. Ši detalumu pasižyminti konstitucija atspindi idealų vienuoliškojo gyvenimo modelį, padeda suvokti bernardinių kasdienio gyvenimo ypatumus. Konstitucijoje itin daug dėmesio buvo skirta klauzūrai, nuo kitų moterų vienuolijų bernardinės skyrėsi požiūriu į asmeninę nuosavybę, bausmių už įvairius prasižengimus sistema.

 

Raktažodžiai: bernardinės, konstitucija, 1740 m., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, moterų vienuolijų istorija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.87

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu