2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Igor Korolyov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Kooperacinė makrostrategija kaip komunikacinio elgesio dalis

Straipsnyje nagrinėjama kooperacinė makrostrategija kaip kognityvinė-semiotinė kategorija ir viena iš tautinio komunikacinio elgesio sudedamųjų dalių. Pateikiamas kooperacinės makrostrategijos pragmatinių registrų modelis, laiduojantis sėkmingą bendradarbiavimo moduso įgyvendinimą. Itin daug dėmesio skiriama kooperaciniam bendravimo pagrindui, kurio funkcionavimą užtikrina kooperacinės makrostrategijos įgyvendinimas, koreliuojantis su globaliu pragmatiniu tam tikros kalbinės kultūros atstovų nacionalinio komunikacinio elgesio komponentu. Straipsnyje analizuojamas santykis tarp hiperhiponiminio bendradarbiavimo makrostrategijos, mikrostrategijų ir taktikų, kai strateginis komunikacinio elgesio komponentas pirmiausia siejamas su komunikacijos numatymu ir planavimu, o tai koreliuoja su pagrindiniu / bendru ketinimu. Atitinkamas taktinis komponentas atspindi vietinį ketinimą, kuris yra mikro ir makro strategijos įgyvendinimo įrankis. Straipsnyje pateikiama kooperacinės makrostrategijos, kaip nacionalinio komunikacinio elgesio komponento, susiformavusio veikiant vertybių, įsitikinimų, socialinių normų ir konvencijų sistemai tam tikrų nacionalinių tradicijų kontekste, tyrimo vizija.

 

Raktažodžiai: kognityvinė semiotika, kooperacinė makrostrategija, komunikacinis elgesys, diskursyvinė praktika

https://doi.org/10.24101/logos.2021.86

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu