2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Ina Kiseliova-El Marassy
       Lietuvos estetikų asociacija, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Koraniškoji Sa’ada (laimė) Miskavaihio ir Al Gazalio filosofinėse koncepcijose

Šiame straipsnyje glaustai aptariama sa’ada (arab. laimės) samprata klasikinėje arabų filosofijoje: komparatyvistiniu aspektu analizuojamos helėniškosios jos šaknys, koraniškasis pamatas ir virsmai moralės filosofijos kontekste. Iš gausios ir įvairiaspalvės arabų-musulmoniškosios mąstymo tradicijos straipsniui sąmoningai pasirinkti du tiriamuoju aspektu aktualiausi mąstytojai: per amžius paveikios filosofinės etikos kūrėjas Ibn Miskavaihis (Miskawayh, 932–1030) ir išskirtinės viduramžių filosofinės, etinės ir teologinės minties autorius Al Gazalis (Al Ghazālī, 1058–1111). Straipsnyje aiškinamasi, kaip įvairiakultūris laimės supratimas persmelkia arabų-musulmoniškąjį pasaulį dar priešislaminiais Arabia Felix (Laimingoji Arabija) iškilimo laikais; kaip graikiškoji laimės samprata transformuojasi koraniškajame kontekste ir kaip filosofinis jos suvokimas įgauna tvirtą religinį – islamiškąjį – pagrindą. Taip pat parodoma, kaip iškilus mistinei-sufiškajai minčiai, t. y. nuo Miskavaihio iki Al Gazalio, laimės koncepcijoje ima blukti materialusis pradas ir ryškėja laimės, kaip susiliejimo su Dievu, t. y. aukščiausiojo būties tikslo įgyvendinimo, suvokimas.

 

Raktažodžiai: sa'ada, laimė, Miskavaihis, Al Gazalis, klasikinė arabų filosofija, komparatyvistinė filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.89

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu