2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Jarmila Maximová
       Konstantino Filosofo universitetas Nitroje, Slovakija

Aktualioji tema

 

Santrauka

Nuo teisių iki pareigų ir atsakomybių: iššūkis šiuolaikinėms demokratijoms

Straipsnyje daroma prielaida, kad tokia žmogiškųjų ir pilietinių teisių samprata, kokia šiandien yra įsitvirtinusi demokratinėse visuomenėse, yra tinkamas atspirties taškas apmąstant šiuolaikinėje aplinkosaugos srityje stebimą politinių ir ekonominių sistemų krizę. Straipsnyje siekiama nustatyti santykį tarp teisių ir pareigų dabartinėse demokratinėse visuomenėse, pabrėžiant būtinybę iš naujo įvertinti, kaip visuomenės apibrėžia vertybes aplinkosaugos krizės kontekste. Būtina tokio pokyčio sąlyga tampa tolygus dėmesys ne tik būsimų kartų teisėms, bet ir jų atitinkamoms pareigoms bei atsakomybei prieš pasaulį. Viena iš daugybės alternatyvų, šiandien iškylančių permąstant socialinių ir politinių sistemų kūrimą demokratinėse visuomenėse, yra XXI a. pradžioje sukurta augimo mažėjimo koncepcija, kuri reiškia ekonomikos augimo mažinimą. Metodologiniu požiūriu straipsnyje taikomi filosofinė ir konceptualinė pagrindinių kategorijų analizė bei temos aptarimo metodas.

 

Raktažodžiai: teisės, pareigos, atsakomybė, vertybės, demokratija, pasaulinė aplikosaugos krizė

https://doi.org/10.24101/logos.2021.80

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu