2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Amirul Mukminin
       Jambi universitetas, Indonezija

Kultūra

 

Santrauka

Švietimo etika: Indonezijos nacionalinio standartizuoto egzamino politikos etinė analizė

Nacionalinio švietimo ministerija, vertindama mokinių laimėjimus šalies mastu, organizuoja nacionalinį baigiamąjį egzaminą. Šis egzaminas kelia rimtą susirūpinimą ir moksleiviams, ir jų tėvams bei pačioms mokykloms. Šio straipsnio tikslas – ištirti Indonezijoje taikomą nacionalinių standartizuotų egzaminų (NSE) politikos praktiką. „Starratt“ (1991), Kritikos ir teisingumo etika pasitelkta kaip teorinė sistema nagrinėti nacionalinių standartizuotų egzaminų politiką. Kritikos etika kviečia pedagogus ir mokyklų vadovus atkreipti dėmesį į esamą situaciją ir analizuoti, kaip kuriama politika, programos, praktika ir struktūros. Teisingumo etika akcentuoja tai, kaip remdamiesi teisingumo standartais mes elgiamės su asmenimis, kaip priimami teisingi ir sąžiningi sprendimai ir kaip vienodai jie taikomi visiems asmenims. Atsižvelgiant į Kritikos ir teisingumo etiką, NSE politika turi būti kritiškai įvertinta. Toks požiūris skatintų demokratiją švietimo srityje, akcentuotų vienodą prieigą, kokybę ir teisingumą visiems šalies vaikams.

 

Raktažodžiai: centralizacija, švietimo politika, egzaminas, kritikos etika, teisingumo etika

https://doi.org/10.24101/logos.2021.88

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu