2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Erika Lujza Nagy
       Filosofijos institutas, Rusijos mokslų akademija, Rusija

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Poezija ir laikas mediologijos šviesoje

Šis straipsnis yra apie poeziją mediologijos požiūriu. Straipsnyje nagrinėjami materialūs poezijos aspektai, kurie keičia filologinį požiūrį į poeziją ir įtikina, kad poezija – tai idėjų ir materialios formos vienybė. Brodskio Nobelio paskaitoje šis ryšys tarp poezijos ir veiksmo yra labai aiškiai parodytas. Poezijos reikšmė skaitytojui suprantama asmeniniu lygmeniu, suvokiama, kad eilėraščio skaitymas yra būdas pasiekti autentišką būtį. Straipsnyje taip pat aptariamas laikas, kuris laikomas bendru mediologijos ir poezijos tašku. Atskleidžiama pagrindinė žmogaus užduotis – galvoti apie mirtį.

 

Raktažodžiai: mediologija, Régis Debray, poezija, laikas, Josifas Brodskis

https://doi.org/10.24101/logos.2021.93

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu