2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Šarūnas Rinkevičius
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Herojinės praeities nostalgija: finikietiški motyvai Libano tapatybės konstravime XX a.

Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti finikietiškų motyvų naudojimo priežastis konstruojant modernią tapatybę Libane XX a. ir įvertinti šį paprastai su maronitų bendruomene siejamą diskursą. Šis diskursas buvo viena iš kelių paraleliai plėtotų tapatybės koncepcijų Libane ankstyvaisiais nepriklausomybės metais ir jo tikslas buvo įtvirtinti savito Libano tapatybės viziją. Libano savitumo ryškinimo idėja rėmėsi funkcinio herojinės praeities mito kūrimu integruojant finikietiškus motyvus į modernią libaniečių tapatybę. Susiformavo kraštutinė ir nuosaikioji finikietiškų motyvų naudojimo interpretacijos, pastaroji tapo integralia modernios šiandieninės kultūrinės Libano tapatybės dalimi.

 

Raktažodžiai: Libanas, finikizmas, tapatybės studijos, istorinė atmintis, nacionalizmo studijos

https://doi.org/10.24101/logos.2021.92

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu