2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Kęstutis Šapoka
       Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva

Recenzija

 

Santrauka

Žvilgsnis į Antano Andrijausko meno psichologijos ir psichopatologijos idėjų pasaulį

Recenzijoje aptariamos A. Andrijausko knygos „Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos“ komparatyvistinės tyrinėjimo strategijos ir metodai, kurie sistemiškai organizuoja iš skirtingų civilizacinių pasaulių pasisemtą faktinę medžiagą gvildenant genijaus, talento, menininko kūrybinio potencialo, meninės kūrybos procesų psichologijos, meno psichopatologijos ir kitas sampratas. Taip pat aptariami modernios meno psichologijos ir psichopatologijos kaip konkrečios disciplinos formavimosi Vakaruose apytikriai tarp XVII a. ir XX a. pirmos pusės klausimai. Recenzijoje daugiausiai susitelkiama ties paskutine A. Andrijausko knygos dalimi, skirta kūrybiškumo ir psichopatologijos sąlyčio klausimams, genialumo ir talento sąvokų ir sampratų genezei.

 

Raktažodžiai: Antanas Andrijauskas, meno psichologija, meno psichopatologija, komparatyvistika

https://doi.org/10.24101/logos.2021.94

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu