2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Dalia Marija Stančienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Peterio Sloterdijko sferologinė filosofija

Straipsnyje pateikiamas vokiečių filosofo Peterio Sloterdijko sferologinis požiūris į globalizacijos teoriją, žmogaus erdvinę egzistencijos ontologiją. Sloterdijkas savo tyrimą išdėstė septynerius metus rašytoje didelės apimties trilogijoje Sferos. Visi trilogijos traktatai turi paantraštes: Burbulai, Rutuliai ir Puta. Burbuluose analizuojamos vidinės kūniškai-dvasinės erdvės, vadinamos mikrosferomis, – čia daugiausia domimasi kūniškų formų komunikacija. Rutuliuose aptariamos makrosferos atskleidžiant pasaulio globalizacijos etapus. Putoje tiriamas sferų pliuralizmas parodant žmogaus benamiškumą globalizacijos epochoje, gyvenimą „izoliacijose“. Sloterdijkas sferologiją traktuoja kaip bendrąją imuninių sistemų teoriją, kurios padedamas analizuoja vidinio ir išorinio pasaulio reiškinius, aptaria žmonių gyvenimiškas sferas ir egzistencinę izoliaciją.

 

Raktažodžiai: Peteris Sloterdijkas, sferologija, globalizacija, imunologija, burbulai, rutuliai, putos

https://doi.org/10.24101/logos.2021.75

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu