2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Žilvinas Vareikis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Savižinos raiška komparatyvistiniu požiūriu: Hegelio ir Laozi atvejai

Straipsnyje analizuojami savižinos raiškos aspektai, atsiskleidžiantys etinėje ir pažintinėje individų veikloje. Remiantis Laozi filosofija ginčijama iš Hegelio mąstymo kylanti idėjinė nuostata, įsitvirtinusi modernybėje, kad tam tikros srities specialistai yra tikrosios tiesos skleidėjai. Šiam požiūriui priešinamas gamtos ir žmogaus prigimties paslaptingumas, kurio gelmės joks empirinis mokslas negali išsemti. Opozicijos, kylančios iš individo susikurtų iliuzijų ūko ir tikrovės, įmanoma išvengti tyrinėjant savo vidinį pasaulį, kultivuojant dvasią ugdančias moralines vertybes ir tikėjimo dalykus. Tam reikia noro save pažinti, pastangų šiame procese ir pasitikėjimo aukštesne nei pats žmogus dvasine esybe.

 

Raktažodžiai: Laozi, Hegelis, dvasia, Dao, Dievas, savižina, tarpkultūrinė filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.79

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu