2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Lina Vidauskytė
       Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Dirbtinis intelektas: visuomenės infantilizacija ir bejėgiškumas

Straipsnio pagrindinė ašis sukoncentruota ties šiuolaikinių filosofų – Bernardo Stieglerio ir Odo Marquardo – idėjomis. Stiegleris buvo šiuolaikinės technikos poveikio kritikas, o Marquardas pasiūlė keletą įdomių kritinių idėjų apie visuomenę techninės pažangos epochoje. Šiuolaikinė technika, kurios viršūnėje yra dirbtinis intelektas, nurodo į visuomenės gerovę. Tačiau ši gerovė galbūt turėtų būti vertinama neigiamai. Prigimtinių techninių gebėjimų, kurie sudaro žmogaus esmę, netekimas reiškia techninio individo netektį. Technika kaip atmintis plačiausia prasme daugiau nebėra žmogaus nuosavybė, bet industrializuota atmintis. Nuolatinis mokymasis visą gyvenimą, kad įveiktume mūsų sąmonės atsilikimą nuo industrinės technikos ir dirbtinio intelekto, veda į absoliutų žmogiškos patirties praradimą.

 

Raktažodžiai: gerovė, infatilizacija, bejėgiškumas, Stiegler, Marquard

https://doi.org/10.24101/logos.2021.77

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu