2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Menas

 

Santrauka

Lietuvos akvarelės ir japonų spalvoto tušo tapybos tradicijų atspindžiai Vidos Norkutės akvarelėse

Straipsnyje aptariama vienos iškiliausių pastarųjų keturių dešimtmečių japonų dailės paveiktos Lietuvos akvarelininkės Vidos Norkutės (1949–2021) individualus meninis stilius, asimetriška kompozicija, koloristinė sistema bei „šlapia“ spontaniška akvarelių liejimo technika. Čia daugiausia dėmesio sutelkiama į dailininkės kūrybos ištakas, tiesioginių mokytojų – didžių mūsų akvarelės meistrų Česlovo Kontrimo ir Algirdo Lukšto poveikį, būdingiausius iš japonų dailės tradicijos perimtus žanrus ir meninės raiškos formas. Gvildenami ir kiti svarbūs V. Norkutės meninio stiliaus savitumą, jos santykį su gamtos pasaulio spalvomis ir formomis nulėmę veiksniai. Ypatingas dėmesys skiriamas dailininkės polinkiui į Čiurlionio poetiką ir japonų dailės tradicijoje kultivuojamus gamtos grožį aukštinančius peizažo bei „gėlių ir paukščių“ žanrus, jų kūrėjų stilistinio rafinuotumo, spalvos, kolorito, jautraus spontaniško linijinio piešinio poveikiui brandaus dailininkės stiliaus tapsmui. Norkutė straipsnyje vertinama kaip viena ryškiausių lietuviškosios spontaniškos akvarelės tradicijos atstovių.

 

Raktažodžiai: Vida Norkutė, akvarelė, japonų tapyba, peizažas, spalva, koloritas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.14

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu