2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Andrius Gudauskas
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Filmavimo kamera kaip gyvenimo sąmonė

Dabartinio žmogaus saviraiškos kelyje svarbią vietą užima filmavimo arba vaizdo kamera. Ji, fiksuodama kino juostoje gyvenimo įvykius ir į juos įsiskverbdama, tuo pačiu metu praskleidžia ir žmogaus egzistencinės patirties klodus. Akivaizdu, jog kino kamera, tapusi universalia gyvenimo stebėjimo akimi, lengvai perskrodžia kino filmų stilistines diferenciacijas tiek žanriniu, tiek meno srovių ar laikmečio požiūriu. Kino kamerai yra priskiriama rašiklio funkcija (pranc. la caméra-stylo), lakstumo bei mobilumo vizija. Kino plėtotojų eksperimentai, ką kino objektyvo akis mato ar turi matyti, suformavo idėją, jog kameros žvilgsnis yra alter matymas, ekvivalentiškas subordinuotai kinematografinei sąmonei.

 

Raktažodžiai: kino kamera, avangardas, filmavimas, vaizdas, kinematografija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.07

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu