2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Lietuvos filosofijos tekstų srautas sovietmečio periodikoje

Straipsnyje nagrinėjama sovietmečio Lietuvos filosofijos publicistinių ir mokslo populiarinimo straipsnių srauto periodiniuose leidiniuose specifika, tematika, raidos kiekybiniai dėsningumai. Remiantis atlikta šio tekstų srauto bibliometrine analize parodomas tekstų pasiskirstymas pagal temas, autorius, leidinius, nustatomas šio srauto augimo tempas. Atskleidžiama gana glaudi sąsaja tarp Lietuvos filosofijos akademinių ir publicistinių-populiarinamųjų tekstų srautų tematikos, produktyviausių autorių bei eksponentinio augimo. Glaustai aptariamos periodikos žanrų ypatybės, jų ir akademinių tekstų skirtumai. Atskiriami marksistiniai ir nemarksistiniai straipsniai, pirmieji dar apibūdinami pagal jų ideologinę paskirtį, nulemtą ne tik tekstų turinio, bet ir publicistinio žanro ypatybių (siekio įtikinti skaitytoją, formuoti jo nuostatas).

 

Raktažodžiai: Lietuvos filosofija, sovietinis laikotarpis, bibliometrija, publicistika, tekstų srautas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.09

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu