2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Fotosofija kaip įtinklintos fotografijos įveika

Šiame straipsnyje analizuojama asmeninės fotografijos privatumo problema. Technologiškai patobulėjusios fotokameros, instaliuotos išmaniuosiuose telefonuose, leidžia sparčiai dauginti daromas nuotraukas. Tačiau jų, kaip vaizdo duomenų, saugumas nėra užtikrintas. Fotografija, kaip asmens biografijos dalis, įtinklinama socialinėse medijose. Taip nutinka savo noru dalijantis fotografija, bet šiame straipsnyje analizuojama įtinklinta fotografija kita prasme, kai skaitmeninės nuotraukos neturi privatumo, nes visi duomenys yra valdomi Didžiosios Technologijos (Big Tech). Norint įveikti skaitmeninį įtinklinimą, filosofiškai siūloma būti fotosofiškam (-ai). Arvydas Šliogeris pasitelkiamas kaip pavyzdys, kuris parodė, kaip įveikti privatumo problemą, kai medijų kompanijos pasitelkia dirbtinį intelektą, kad perimtų privačias nuotraukas. Filosofinės idėjos, įkūnytos nuotraukose, toji fotosofija, negali būti pavogta. Specifinė filosofija Šliogerio fotografijoje, jo šliogeriškasis BŪTIES matymas gamtoje ir daiktuose yra anapus dirbtinio intelekto gebėjimo visa tai pavogti.

 

Raktažodžiai: Šliogeris, medija, fotosofija, filosofija, fotografija, filotopija, Būtis, YRA

https://doi.org/10.24101/logos.2022.08

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu