2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Vilma Kilinskienė
       Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys medžio raižinyje „Nukryžiuotasis“

Straipsnyje analizuojama nežinomo Lietuvos raižytojo 1830 m. galimai Kretingos vienuolyne sukurto medžio raižinio „Nukryžiuotasis“ ikonografija. Atskleidžiami siužeto prasmės niuansai kūrinyje išraižytos responsorijos iš Didžiojo šeštadienio Rytmetinės kontekste. Tyrinėjamas Kryžiaus medžio ryšys su Pasaulio medžio archetipu bei vynmedžio įvaizdžio sąsajos su Eucharistija ir Dievo tauta. Itin daug dėmesio skiriama dėl pranciškoniškosios tradicijos įtakos išplitusiam „dvylikos vynmedžio vaisių“ vaizdiniui ir apaštalų, kaip Jėzaus kančios dalininkų, reikšmei kompozicijoje. Palyginimui aptariami keli kompoziciniais sprendimais ir/ar turiniu panašūs Lietuvos ir Vokietijos kūrinių pavyzdžiai. Analizuojamas raižinys vertingas kaip retas Lietuvoje ir Vakarų Europoje simbolinio ikonografinio Gyvybės medžio tipo Nukryžiuotojo pavyzdys, perteikiantis specifines atvaizdo prasmes.

 

Raktažodžiai: medžio raižinys, Nukryžiuotasis, vynmedis, Didysis šeštadienis, apaštalai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.21

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu