2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Saulius Lileikis
       Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Žaliojo uosto psichologinės internalizacijos antropologinė linija

Straipsnyje svarstoma žaliojo uosto psichologinės internalizacijos antropologinė linija, politiniams ir teisiniams motyvams apsiribojant technologine ekologinių problemų sprendimų vizija, atsisakius demokratinei valstybei aktualių personalizmo vertybių, uostą visuomenės sąmonėje redukuojant iki tradicinio jūrų mafijos verslo. Asmeninė, laisva, sąmoninga bei visybiška žaliojo uosto psichologinė internalizacija aprėpia ontologinę antropologinę, aksiologinę etinę ir estetinę jūrų uosto būties bei technologinės veiklos dimensiją, dvasinės ekologijos perspektyvoje išlaikant prigimtinį asmenybės vientisumą. Panhominizmui priešpastatytinas visapusiškas požiūris į uosto infra bei suprastruktūros ir pačios gamtos santykio tvarumą. Jūrų uosto simbolistinės nuorodos į žmogaus dvasinį pasaulį suvokimas kilniai motyvuoja realizuoti žaliąjį uostą. Riboti aukštojo mokslo technojuridiniai ir psichopolitiniai mechanizmai negali ugdyti ekologinės nuostatos. Prasminė, personalistinė ir antropologinė simbolistinė edukacija orientuoja asmenybės ekologinę savivoką jos visavertiškumu grįstos technokultūrinės saviraiškos linkme.

 

Raktažodžiai: žaliasis uostas, žmogaus prigimtis, dvasia, materija, kūryba

https://doi.org/10.24101/logos.2022.05

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu