2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Gediminas Mesonis
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Konstitucija & politika: menas po skyrybų būti kartu

Straipsnyje konstatuojama, kad teorinis valdžių padalijimo principas lemia teismų, tarp jų ir konstitucinių teismų, nepriklausomumą nuo kitų valdžios grandžių. Straipsnyje primenama, kad konstitucinės justicijos institucijos, atskleisdamos konstitucijos nuostatų turinį, remiasi tik konstitucija. Konstatuojama, jog tai lemia suvokimą, kad konstitucinė teisė ir politikos mokslai yra ne tik atskirti objektyviai, bet ir yra privaloma pabrėžtinai demonstruoti tą skirtį, nes tai, kaip teigiama, užtikrina nešališkumą aiškinant konstituciją. Deklaratyvus konstitucinės teisės ir politikos mokslų atskyrimas nuolat kontrastuoja su tikrove, kuri rodo, kad politiniai procesai yra ne tik konstitucinių teisinių santykių ir jų turinio pažinimo ir suvokimo šaltinis, bet ir pati konstitucinių institucijų subjektų veikla tėra bendrojo visos valstybės politinio proceso dalis. Taip pat straipsnyje parodoma, kaip objektyviai egzistuojanti konkretaus interpretatoriaus politinė pasaulėžiūra neišvengiamai daro įtaką interpretatoriaus pasirinkimams, nors siekiant išsaugoti teismų nepriklausomumo įspūdį, ta argumentacija pateikiama teisinių argumentų forma. Straipsnyje pabrėžiama, kad tokia doktrininė jungtis nepaneigia pagrindinio principo – politinių ir teisinių santykių subjektų pastangos daryti įtaką konstitucinės justicijos veiklos nepriklausomumui yra netoleruotinos.

 

Raktažodžiai: konstitucija, politika, valdžių padalijimas, pasaulėžiūra

https://doi.org/10.24101/logos.2022.04

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu