2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Alvydas Noreika
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Asmenybės samprata Vytauto Kavolio nacionalinio charakterio studijose

Straipsnyje gilinamasi į asmenybės sampratą, plėtojamą Amerikos lietuvių sociologo Vytauto Kavolio nacionalinio charakterio studijose. Įrodinėjama, kad Kavolio asmenybės sampratoje būtina išskirti du elementus. Pirmąjį elementą sudaro bendrasis asmenybės apibrėžimas, o antrąjį – požiūris į asmenybės ir kultūros santykį. Pirmasis elementas išliko nepakitęs visuose nacionaliniam charakteriui skirtuose Kavolio darbuose, o to paties apie antrąjį elementą negalima pasakyti. Rekonstruojant Kavolio asmenybės sampratą ir aiškinantis, kodėl kito požiūris į asmenybės ir kultūros santykį, lietuvių išeivių mokslininko pažiūros lyginamos su amerikiečių sociologų Talcotto Parsonso ir Alexo Inkeleso bei britų antropologo Geoffrey Gorerio idėjomis.

 

Raktažodžiai: Vytautas Kavolis, Talcottas Parsonsas, asmenybė, kultūra, nacionalinio charakterio studijos

https://doi.org/10.24101/logos.2022.03

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu