2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Saulenė Pučiliauskaitė
       Nepriklausoma tyrėja, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Paulio Feyerabendo socialinės minties kritinė apžvalga

Straipsnyje aptariama Paulio Feyerabendo socialinė mintis. Filosofo epistemologinio anarchizmo šūkis yra „viskas tinka“, o jo socialinę mintį apibūdina šūkis „sudie protui“. Nusakydamas pavojus, kuriuos žmogaus asmenybei kelia perdėtas racionalumas, Feyerabendas siūlo žmogui „peržengti“ fundamentalius įsitikinimus, kurie daro jį žmogumi, bei deramai įvertinti tradicijų reliatyvizmo teikiamus pranašumus. Vis dėlto straipsnyje siekiama parodyti, kad nepaisant jų, raginimas „atsisveikinti su protu“ praktiškai yra neįgyvendinamas. „Protas“ yra ne „tradicija“, lygi kitoms, bet tradicijų vertinimo instrumentas. Paradoksas: raginimas „atsisveikinti su protu“ turi būti suvokiamas protingai.

 

Raktažodžiai: protas, sudie protui, asmenybės išplėtimas, reliatyvizmas, tradicija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.02

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu