2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Olena Ramonenko
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Balsai ir teritorijos: tapatybės žemėlapis šiuolaikinėje ukrainiečių prozoje

Straipsnyje aptariami pokolonijinės tapatybės suvokimo pavyzdžiai ir šio reiškinio interpretavimo modeliai šiuolaikinėje ukrainiečių prozoje. Ukrainiečių literatūroje šis reiškinys randamas pasakojimuose apie grįžimą ar persikėlimą į kitą vietą. Persikėlimas į užsienio valstybę, naujos erdvės pažinimas ir pamirštų kalbos siužetų įsiminimas yra svarbūs tokios prozos komponentai. Jie padeda atskleisti hibridinę veikėjo tapatybę ir atgaivina realaus gyvenimo įvykių prisiminimus. Šiuos aspektus įkūnija Serhijaus Žadano, Viktorijos Amelinos, Volodymyro Rafeenkos darbai. Šių autorių prozoje kolonijinė praeitis sunaikinama įveikiant dvejojančią hibridinę tapatybę, kuriant naują tapatybės žemėlapį ir grįžtant prie gimtosios kalbos.

 

Raktažodžiai: tapatybė, žemėlapis, kalba, pokolonijinė teorija, ukrainiečių literatūra

https://doi.org/10.24101/logos.2022.18

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu