2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Jonas Solsberietis

 

Klasika. Vertimas

 

Jono Solsberiečio "Polikratikas" arba "Аpie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus". Šeštas skyrius. Apie muziką, muzikos instrumentus, melodijas ir jų teikiamą malonumą

Versta iš Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri 8; recognovit et prolegomenis, apparatu critico, commentario, indicibus instruxit Clemens C.I. Webb. 1909. Oxonii E Typographeo Clarendoniano https://archive.org/details/ioannissaresberi01johnuoft/page/n13/mode/2up
Iš lotynų k. vertė Klaipėdos universiteto profesorius dr. Gintautas Vyšniauskas

 

Raktažodžiai: Jonas Solsberietis, Polikratikas, pramogos

https://doi.org/10.24101/logos.2022.12

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu