2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Almantas Samalavičius
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Vietos fenomenologija: nuo erdvės iki vietos koncepcijos architektūroje

Straipsnyje aptariamas vietos fenomenologijos susiformavimas kaip aštuntojo dešimtmečio kai kurių geografų atsakas į vietos kategorijos apibrėžtumo stoką ar veikiau pasitenkinimą šia kategorija kaip ,,savaime suprantamu” dalyku. Išryškinamas kanadiečių mokslininkų Yi-Fu Tuano ir Edwardo Relpho indėlis į vietos fenomenologijos susiklostymą geografijos moksle ir poveikis tolesnei tarpdisciplininei vietos fenomenologijos plėtrai. Analizuojama, kokį poveikį fenomenologinę perspektyvą pasirinkusių geografų atliktas vietos konceptualizavimas padarė kitų disciplinų tyrimams, žvelgusiems į vietos ir architektūros sąsajas iš fenomenologijos pozicijų, ir kaip vietos kategorijai integruotis į architektūros diskursą kliudė ideologinės architektūrinio modernizmo nuostatos. Teigiama, kad vietos fenomenologijos perspektyvos raida ir poslinkiai konceptualizuojant vietos / erdvės sampratas suteikė nemenkų impulsų permąstyti architektūros ir vietos santykius tiek architektūros teorijoje, tiek urbanistiniame ir architektūriniame projektavime.

 

Raktažodžiai: architektūros fenomenologija, vieta, erdvė, vietos fenomenologija, vietos patyrimas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.15

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu