2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Kęstutis Šapoka
       Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Latentinis ideologinis naratyvas sovietmečio dailėje. Dailininko Vinco Kisarausko rankraščių motyvais

Straipsnyje pasitelkiami dailininko Vinco Kisarausko (1934–1988) rankraščiai / mašinraščiai, varijuojantys nuo tekstų apie kolegų dailininkų kūrybą, atsiminimų iki mokslinės medžiagos, rinktos Kisarausko monografijai apie ekslibriso meną. Mus šiuo atveju domina dailininko tekstai, skirti kolegų kūrybos analizei, atsiminimams, kuriuose ryškėja laikotarpiui būdingas ideologinis fonas. Apie jį tiesiogiai nekalbama arba užsimenama netiesiogiai, tačiau sovietmečio latentinį ideologinį naratyvą galima pajusti iš to, kaip tam tikri dalykai, aspektai apeinami, nutylimi ar (ne)sąmoningai pateikiami kaip „neideologiniai“. Šie ideologijos maskavimo mechanizmai nebūtinai buvo įsisąmoninti, kadangi egzistavo specifinė mintijimo konjunktūra kaip tiesmukas ideologinis spaudimas ir kaip sunkiau apčiuopiama laiko makroideologinė struktūra.

 

Raktažodžiai: Kisarauskas, Čiurlionis, Gudaitis, sovietinė ideologija ir meno sistema, tautinis neoromantizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.16

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu