2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Tatjana Solomonik-Pankrašova
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Dangiškosios hierarchijos atspindžiai senovės anglų „Boetijuje“

Straipsnyje aptariamas Vesekso karaliaus Alfredo Didžiojo (ca. 849–899) atliktas Boetijaus (ca. 480–524) veikalo Filosofijos paguoda (De consolatione Philosophiae) vertimas į senąją anglų kalbą – „kartais pažodžiui, kartais prasme perteikiant prasmę“. Kitaip nei originalas, senovės anglų Boetijus yra kristologiškas. Lotyniškame originale aprašoma, kad Paduvos kalėjime kalintį Boetijų aplanko Ponia Filosofija (lot. Philosophia), senovės anglų Boetijuje Boetijų reprezentuoja jo paties personifikuotas Protas (sen. angl. Mod), o jo mokytoja Ponia Filosofija pavirsta Dangiškąja Išmintimi (sen. angl. Heofencund Wisdom). Straipsnyje išsamiai gvildenama simbolinė Dionisijo Areopagito (ca. 650–725) hierarchijos refleksija senovės anglų Boetijuje. Dionisijui visa Kūrinija skelbia nematomo Dievo teofaniją. Hierarchija tėra dieviškosios meilės teofanija, o hierarchijos siekis yra sugrįžti į Dievą, susidievinti. Dionisijui hierarchijos samprata neatsiejama nuo proodos kaip Kūrinijos sklaidos iš Dievo ir epistrophê kaip jos sugrįžimo į monê – Dievą. Straipsnyje siekiama atskleisti Dionisijo hierarchijos atspindžius senovės anglų Boetijuje. Dionisijo hierarchija pašaukia savo narius būti nedėmėtais veidrodžiais, atspindinčiais Nesukurtosios Šviesos švytėjimą (Pseudo-Dionysius 1987b: 154).

 

Raktažodžiai: susidievinimas, hierarchija, siela, Dionisijas Areopagitas, senovės anglų Boetijus

https://doi.org/10.24101/logos.2022.17

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu