2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Dmytro Syzonov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Lingvistinių inovacijų parametrizacija žiniasklaidos komunikacijoje: ekolingvistinis matmuo

Kalbos inovacijų žodyne vaizdavimo teisingumas yra vienas šiuolaikinių medijų leksikografo uždavinių. Straipsnyje apibrėžiami parametrai, kurie leksikografams padeda analizuoti žiniasklaidos komunikacijas. Tai ekolingvistinė charakteristika, žanras (+formatas), kalbinis įforminimas ir naujumo kriterijus. Analizuojant medijų kalbos dinamiką, pastarasis kriterijus laikomas dominuojančiu. Žiniasklaidos komunikacijos pokyčius veikia vadinamasis Digital Age. Esame jau sukūrę medijų leksikografijai skirtą e-kartoteką (Syzonov 2021). Šiame tyrime siūlome šiuolaikinio Ukrainos gavėjo ekoportreto kūrimo koncepciją. Kalbame apie ukrainiečių medijų ekoportreto formavimą, kuris analizuojamas sistemiškai tiriant lingvistines naujoves žiniasklaidoje. Toks principas, mūsų manymu, atskleidžia ukrainiečių kalbos raidos tendencijas

 

Raktažodžiai: kalbų inovacijos, žiniasklaidos komunikacija, skaitmeninis amžius, kalbos ekologija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.19

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu