2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Vaidotas A. Vaičaitis
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų teisinė būklė pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją

Straipsnyje analizuojamas bažnyčių ir kitų religinių organizacijų konstitucinis statusas Lietuvoje. Pirmoje dalyje autorius nagrinėja bažnyčių ir kitų religinių organizacijų konstitucinę sampratą bei valstybės ir bažnyčios tarpusavio santykių konstitucinį modelį, kurį įvardina kaip bendradarbiavimo modelį. Antroje dalyje autorius analizuoja Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir Lietuvos konstitucinės teisės mokslo nuomonę valstybės ir bažnyčios konstitucinių santykių klausimu. Išvadose autorius teigia, jog Konstitucinio Teismo vartojama valstybės ir bažnyčios atskirumo sąvoka turėtų būti suprantama bendradarbiavimo modelio sampratos kontekste. Taip pat čia apibendrinami argumentai, kodėl Konstitucijos 43 straipsnyje yra nurodytos dvi, o ne trys bažnyčių ir kitų religinių organizacijų teisinio statuso formos.

 

Raktažodžiai: Konstitucija, valstybė, bažnyčia, religinė organizacija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.10

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu