2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Haoxuan Yang
       Nacionalinis Charkovo menų universitetas, Ukraina

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Vakarų ir Rytų Europos šalių supažindinimas su senovės Kinijos muzikos tradicijų kultūra per muziejų ekspozicijas

Nagrinėjant galimybes kurti muzikos tradicijas, daugiausia dėmesio skiriama struktūrinei veiklai menotyrininkų, galinčių visapusiškai apibūdinti nacionalinius muzikos motyvus. Menotyrininkai gali įvardinti muzikines tendencijas ir paveikti muzikos stilių raidą ne tik atsižvelgdami į nacionalinius motyvus. Jie taip pat gali formuoti muzikinio paveldo išsaugojimo būdus ir formas. Verta pažymėti, kad kiekvienas sprendimas nustatant nacionalinius muzikos stilius pirmiausia turi būti dokumentuotas. Šiuo požiūriu autorius analizuoja formų panaudojimą muziejų parodose. Straipsnyje pateikiamos muzikinio paveldo kūrimo strategijos, kurios nagrinėjamos lyginant stilius Kinijoje ir Rytų Europos šalyse valstybių ir tautų kūrimosi laikotarpiu. Straipsnyje teigiama, kad toks palyginimas galimas su sąlyga, jog kiekvienas muzikos stilius yra dokumentuotas pagal muziejinių kompleksų saugojimo taisykles. Praktinę tyrimo reikšmę apibūdina išsaugojimo formos ir lyginamųjų tyrimų galimybė formuojantis globalizuotai muzikinei kultūrai. Siūloma naudoti regionines muzikos stiliaus krypties formas.

 

Raktažodžiai: muzika, stilius, Rytai, Europa, muziejus

https://doi.org/10.24101/logos.2022.23

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu