2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Jobo kančia: transcendencijos atvertis egzistencijoje

Straipsnyje susitelkiama į Jobo, teisaus ir dievobaimingo vyro, kančios patirtį. Parodoma, kaip sujudinus buvimo pamatą išryškėja metafiziniai kančios kontūrai. Egzistenciniai Jobo klausimai: „Kodėl man taip nutiko?“, „Ko aš galiu tikėtis?“, „Kas mane atstatys?“ – peržengia žmogiškosios egzistencijos ribas ir peradresuojami transcendencijai. Analizuojama, kokio Dievo atsako sulaukia Jobas, ar Dievas pergali žmogui gresiančią nebūtį vėl atitiesdamas pasvirusią būtį. Straipsnyje stengiamasi išryškinti, kaip transcendencijos atoveikis pakeičia Jobo egzistenciją ir kokios yra egzistencijos ir transcendencijos sąveikos sąlygos. Taip pat klausiama, kaip žmogaus nuostatos tikrovės atžvilgiu sąveikauja su tikrove. Galiausiai pastebima, ką krikščioniškasis egzistencializmas gali pasiūlyti kitaip nei tradicinis.

 

Raktažodžiai: kančia, egzistencija, transcendencija, tikrovė

https://doi.org/10.24101/logos.2022.27

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu