2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Eugenijus Danilevičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Pedagoginio darbo įprasminimas prieštaravimo tarp subjektyviojo ir objektyviojo profesijos aspektų kontekste

Straipsnyje nagrinėjamas profesinės veiklos įprasminimo fenomenas ir jo vaidmuo mažinant prieštaravimą tarp subjektyviojo ir objektyviojo profesijos aspektų. Išskiriami mokytojo dvasinės darnos ir stabilumo veiksniai: vidinės savasties ir savigarbos suaktyvinimas, turimų žinių apie save atnaujinimas, pedagoginio darbo prasmės suvokimo atkūrimas ar iš naujo permąstymas bei savo pašaukimo apmąstymas. Pagrindžiama mokytojų pedagoginės veiklos įprasminimo svarba ieškant būdų mažinti pagrindinį profesinį prieštaravimą tarp subjektyviojo ir objektyviojo profesijos aspektų.

 

Raktažodžiai: pedagoginis darbas, profesijos aspektai, prieštaravimai, savigarba

https://doi.org/10.24101/logos.2022.41

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu