2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Konstitucinė teisė M. Römerio dienoraščiuose

M. Römeris dienoraščiuose neretai rašydavo apie konstitucinės teisės dėstymą, literatūrą, paskaitų, seminarų ir kolokviumų metu su studentais gvildentas temas, santykį su studentais. Rašė ir apie savo monografijas bei akademinės veiklos kulminaciją žymintį veikalų ciklą „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“. Apie konstitucinę teisę jis rašė nuo 1922 m. iki pat savo mirties. Čia matyti, kaip M. Römeris tobulėjo ir kaip pedagogas, ir kaip konstitucinės teisės profesorius. Be to, dienoraščiai atskleidžia Lietuvos konstitucinės teisės doktrinos ir dėstymo disciplinos pradžią ir raidą.

 

Raktažodžiai: Römeris, konstitucinė teisė, dienoraščiai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu