2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Oleksandr Levko
       Kyjivo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Aksiologinė nuolankumo ir išdidumo opozicija XVII a. ukrainietiškose didaktinėse evangelijose

Straipsnyje analizuojami nuolankumo ir išdidumo aksiologinės opozicijos verbalizavimo būdai XVII a. spausdintose ir rankraštinėse didaktinėse evangelijose, parašytose senąja ukrainiečių kalba. Šiuolaikinėje visuomenėje nuolankumo ir išdidumo suvokimas yra nevienareikšmiškas, vis dėlto ankstyvųjų laikų Ukrainos homiletikos tekstai liudija, kad pagal Naujojo Testamento etinę paradigmą jie buvo vertinami vienareikšmiškai. Šiuolaikinės ukrainiečių kalbos nuolankumo ir išdidumo reikšmes perteikianti leksika kilusi iš ankstyvųjų laikų Ukrainos religinių tekstų, kurie apima ir bažnytinės slavų, ir „prosta mova“ (paprastos kalbos) žodžius bei jų derivatus ir semantinius ekvivalentus, reiškiančius nuolankumą ir išdidumą. Senuosiuose ukrainiečių pamoksluose, skirtuose fariziejaus ir muitininko sekmadieniui, nuolankumas ir išdidumas apibūdinami pasitelkus kognityvinę metaforą „viršus–apačia“. Didaktinėse evangelijose aksiologinis nuolankumo ir išdidumo vertinimas realizuojamas pasitelkus tokias priemones kaip vertinamieji būdvardžiai, sinoniminiai ir kompoziciniai pakartojimai, antitezinės ir lyginamosios konstrukcijos, predikatai su būtinumo, tikslo ir įsakymo semantika.

 

Raktažodžiai: didaktinės evangelijos, aksiologija, „prosta mova“, senoji ukrainiečių kalba, išdidumas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.26

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu