2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Saulius Lileikis
       Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vienatvės kaip psichologinės problemos jūrų versle teocentrinis įprasminimas

Straipsnyje svarstoma psichologinė vienatvės problema jūrų versle kaip tradiciškai ryški ir gilėjanti priklausomai nuo politinių ir technologinių pokyčių, sumažėjusių laivų įgulų, jūrų verslo ekonomizavimo. Jūrų sektoriaus darbuotojų vienatvės ir kitų panašių problemų moksliniai tyrimai paprastai apsiriboja vien psichologiniais ir medicininiais aspektais. Pozityvus teocentrinis požiūris, kuris galėtų vertybiškai praturtinti sekuliarizuotą psichoterapinį bei medicininį požiūrį, jūrų verslo žmogiškųjų resursų moksliniuose tyrimuose beveik neaptinkamas. Tai didelė problema, kadangi negerbiant objektyvių nekintančių vertybių, asmuo neišvengiamai pradeda būti traktuojamas kaip daiktas. Straipsnyje neotomizmo filosofijos kontekste atskleidžiami svarbesni vienatvės jūrų versle psichologiniai bruožai bei teocentrinio jos įprasminimo galimybės.

 

Raktažodžiai: jūrininkas, vienatvė, psichologija, monoteizmas, teocentrizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu