2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Andrius Narbekovas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Surogatinės motinystės iššūkis vaiko orumui: nuo dovanos iki produkto

Reprodukcinės technologijos ne tik atvėrė naują puslapį moksle, bet ir sukėlė nevienareikšmiškai vertinamą revoliuciją žmogaus gyvybės atsiradimo srityje. Žmogaus orumas reikalauja, kad vaikas ateitų į pasaulį prokreacijos būdu kaip dovana iš tėvų santuokinio akto. Vaiko prigimtinė teisė yra gimti santuokoje, turėti tėvą ir motiną bei gyventi šeimoje. Biomedicinos mokslas įrodė, kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento. Tai yra biologinis faktas, o ne tikėjimo tiesa. Dėl reprodukcinių technologijų surogacijos atveju vaikas ateina į pasaulį ne kaip dovana, bet kaip produktas, gaminamas laboratorijoje atsietai nuo santuokinio akto, naudojant „donorų“ lytines ląsteles, išnešiojamas ir pagimdomas surogatinės motinos bei atiduodamas už atlygį pagal sutartį asmenims, kurie vaiką augina. Visas surogacijos procesas yra nesuderinamas su vaiko orumu, nes vaikas tampa preke, sugriaunami visi prigimtiniai žmogaus tarpusavio ryšiai.

 

Raktažodžiai: bioetika, vaiko orumas, prokreacija, reprodukcija, surogatinė motinystė

https://doi.org/10.24101/logos.2022.42

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu