2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Oksana Nika
       Kyjivo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Senovės graikų filosofai ir ankstyvasis naujųjų laikų pamokslų diskursas

Straipsnyje, remiantis XVII a. pamokslų tekstais, analizuojamas senovės graikų filosofų intertekstas. Atskleista, kad pamokslininkai dažniausiai nepalikdavo nuorodų į kūrinius, kuriais jie rėmėsi, nes tie kūriniai jiems buvo gerai žinomi ir lengvai atgaminami iš atminties. ,,Svetimų žodžių" vartojimas buvo citavimo, perpasakojimo ar aliuzijos pobūdžio. Straipsnyje nurodomi filosofai, lyginami vertimų fragmentų tekstai, atskleidžiami rusėnų kalbos raiškos pokyčiai ir cituojamų moralinės nuostatos pavyzdžių semantinis plėtojimas pamokslų interpretacijose. Pabrėžiama, kad pamokslininkai dažnai vadovavosi lotyniškais graikų autorių vertimais, kurie buvo populiarūs tarp XVII a. raštininkų. Apibūdinamas pavyzdžių iš senovės graikų filosofų kūrinių naudojimas sekmadieniniuose ir šventiniuose pamoksluose bei laidotuvių ir kariniuose pamoksluose, lyginamas Antonijaus Radivilovskio ir Joanikijaus Galiatovskio diskursas.

 

Raktažodžiai: pamokslų diskursas, intertekstas, senovės graikų filosofai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.28

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu