2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Alvydas Noreika
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Žiniasklaidos cenzūra ir savicenzūra: ko neįvertino tyrinėtojas

Straipsnyje nagrinėjama Gintaro Aleknonio naujosios cenzūros koncepcija. Aptariamas mokslininko požiūris į naujosios cenzūros veikimo mechanizmus, ištakas ir jos įveikos galimybes. Taip pat kritiškai analizuojamos šį požiūrį grindžiančios teorinės prielaidos. Ypač didelės abejonės reiškiamos dėl trijų prielaidų: pirma, kad rengdami ir skleisdami informaciją, žurnalistai nesivadovauja kokybiniais turinio atrankos kriterijais; antra, kad informacijos vartotojai yra pasyvūs ir visiškai kontroliuojami žiniasklaidos; trečia, kad to, kas įvardijama naująja cenzūra, neįmanoma pašalinti pasitelkus finansinius sprendimus. Straipsnyje ginčijama ir visą Aleknonio koncepciją funduojanti prielaida, jog Nepriklausomybės laikotarpiu žiniasklaida iš informacijos laisvės saugotojos virto cenzūros instancija.

 

Raktažodžiai: Gintaras Aleknonis, medijos, cenzūra, naujoji cenzūra, savicenzūra

https://doi.org/10.24101/logos.2022.33

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu