2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Kastytis Rudokas
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Mitas, kalba ir urbanistika. Žmonijos evoliucijos link

ŠMokslo ir humanistikos diskurse dažnai dominuoja techninės pažangos, žmogaus teisių, klimato kaitos tematikos. Pabrėžiant jų svarbą straipsnyje kalbama apie skirtingas problemas – visų pirmą apie meta-metadologiją ir įvairias jos prieigas, kurios yra skirtos itin sudėtingų ateities problemų sprendimui. Straipsnyje kalba yra laikoma viena galimų priemonių, kurią potencialiai galima išnaudoti integraliai žmonijos evoliucijai įvykti. Išskiriami trys žmogui būdingos kalbos lygmenys: onomatopėjiniai pamėgdžiojimai, kalba, ir mitu grindžiama bei urbanistiniu „raidynu“ užrašoma ateities meta-kalba. Straipsnyje apibūdinama pastaroji naudojant šešiamatės urbanistinės erdvės suvokimą (3+1+1+1D), kurio dėka žmonija galėtų naujai interpretuoti erdvę ir laiką bei gamtos dėsnius.

 

Raktažodžiai: mitas, kalba, urbanistika, evoliucija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.30

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu