2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Kseniya Shtalenkova
       Europos humanitarinis universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Regimybinė pinigų reikšmė: nematerialumo vertė

Šiame straipsnyje siekiama ištirti regimybinę pinigų reikšmę dematerializacijos kontekste, kai pinigai praranda savo materialiąją formą ir tampa nematomi. Pinigų dizainas padeda įvertinti regimybės reikšmę, kuri svarbi mainams simboliniu lygmeniu. Labai svarbu atskirti tai, kas yra regimybė, t. y. vaizdiniuose pasakojimuose apie pinigų dizainą pateikiamus vaizdinius, ir tai, kas matoma, t. y. tam tikrais istoriniais laikotarpiais išleistų pinigų fizines savybes. Paradoksalu tai, kad nors matomumas įkūnija abstrakčią materialiame pasaulyje cirkuliuojančių pinigų idėją, regimybė kuria ideologizuotus tikrovės vaizdinius pakeisdama pačią tikrovę. Kai pinigai darosi nematerialūs, ekonominė vertė tampa tik socialiniu susitarimu. Vis dėlto pinigų turėjimo vertė įgauna fantasmagoriškų bruožų, grįstų skaitmeniniais vaizdiniais, pavyzdžiui, NFT meno kūriniais, o materialūs pinigai peržengia savo ekonominio funkcionalumo ribas ir įgauna kultūrinio artefakto vertę.

 

Raktažodžiai: pinigų dizainas, dematerializacija, pinigai, vertybė, regimybė

https://doi.org/10.24101/logos.2022.43

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu