2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Gintautas Tiškus
       Nepriklausomas tyrėjas. Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Reprezentacinės aikštės samprata. Miesto kaip teksto idėja, meninės raiškos ir ideologijos sąveika

Straipsnyje analizuojama reprezentacijos samprata, suformuluojama reprezentacinės aikštės sąvoka, teigiama, kad šios aikštės pagal reprezentacinį pobūdį gali būti dviejų tipų: pritaikytos valstybiniams ritualams, masiniam valstybinių švenčių minėjimui (didelės, turinčios daug atviros erdvės); žyminčios socialinę tapatybę (su nedidele atvira erdve, paminklu). Aikštė gali būti abiejų tipų. Aikštės hierarchinis statusas suprantamas kaip svarbesnė padėtis kitų aikščių atžvilgiu. Pažymima, kad aikštės yra pagrindinis erdvinis įrankis, leidžiantis kurti sąsajas tarp skirtingų miesto struktūrų. Nors aikščių architektūrai būdinga nuolatinė kaita, transformacijos, tačiau genius loci išlieka. Aptariama miesto, kaip teksto, idėja, pažymima aplinkos estetikos svarba reprezentacijai, atkreipiamas dėmesys į galimas aikščių rekonstravimo tendencijas, atsisakant ideologinių monumentų, teikiant pirmenybę ne vienybei ideologiniu-politiniu pagrindu, o socialinio artumo, bendradarbiavimo ir saviraiškos galimybei.

 

Raktažodžiai: reprezentacinė aikštė, miestas kaip tekstas, meninė raiška, ideologija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.39

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu