2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Vytis Turonis
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

Valstybės religinis neutralumas Europos žmogaus teisių teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinose

Šiame straipsnyje analizuojama valstybės neutralumo samprata Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Atskleidžiami skirtingi valstybės neutralumo religijos atžvilgiu sampratos aspektai leidžia palyginti ir išryškinti šios sampratos doktrininius panašumus ir skirtumus. Straipsnyje daroma išvada, kad valstybės neutralumas abiejų teismų doktrinose yra išvestinis principas, kurio pagrindinis tikslas yra valstybės apribojimas dėl kuo platesnės teisės į religijos laisvę užtikrinimo demokratinėje visuomenėje.

 

Raktažodžiai: neutralumas, valstybės religinis neutralumas, bažnyčia ir valstybė, teisė ir religija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.34

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu