2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Gitana Vanagaitė
       Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Vaižganto vaizdinys dokumentiniame filme "Tumo kodeksas”

Straipsnyje analizuojamas Eimanto Belicko režisuotas dokumentinis filmas ,,Tumo kodeksas“, kuriame siekiama atskleisti, koks jame sukuriamas Vaižganto vaizdinys. "Tumo kodeksas“ įteisina naują dokumentinio filmo kalbos konvenciją, grįstą dokumentinę faktografiją ir išmonę bei dvi laiko plotmes derinančia žiūra. Belickas dokumentiniame filme "Tumo kodeksas“ pasirinko laiko chronologija grindžiamą pasakojimą ir jį konstravo iš Lietuvai gyvybiškai svarbių XIX a. pabaigos–XX a. pradžios politinių ir kultūrinių įvykių, kuriuose aktyviai dalyvavo ir Vaižgantas. Todėl visuomeninis Vaižganto vaizdinys filme daug reikšmingesnis, dažnai užgožiantis asmeninį. Filmo pavadinime esanti Tumo pavardė formuoja būtent asmeninės, privačios erdvės prerogatyvos lūkestį, kuris filme išpildomas tik iš dalies ir fragmentiškai. Filme dominuoja visuomeninė plotmė, viešai atliekami vaidmenys, besisiejantys su Vaižganto vardu.

 

Raktažodžiai: recepcija, Vaižgantas, vaizdinys, atranka, dokumentinis filmas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.40

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu