2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Šv.Tomas Akvinietis

 

Klasika. Vertimas

 

Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XVII. Apie sąžinę, 2–3 artikulai

Versta iš Sancti Thomae de Aquino Quaestiones disputatae de veritate, quaestio XV. Textum adaequatum Leonino 1972 edito ex plagulis de prelo emendatum ac translatum a Roberto Busa SJ in taenias magneticas denuo recognovit Enrique Alarcón atque instruxit.
Iš lotynų k. vertė Klaipėdos universiteto profesorius dr. Gintautas Vyšniauskas

 

Raktažodžiai: Tomas Akvinietis, sąžinė, sinderezis, tiesa, protas, įstatymas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.53

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu