2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė
       Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Religinis terorizmas: dėl religijos ar religijos vardu?

Straipsnyje analizuojama religijos vaidmuo ir svarba šiuolaikiniame religiškai motyvuotame terorizme. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos priežastys, lėmusios religinės terorizmo bangos iškilimą. Antroje dalyje aptariami religinio terorizmo bruožai, skiriantys šią terorizmo rūšį nuo kito terorizmo. Trečioje dalyje plėtojama diskusija, ar religinis terorizmas yra religijos atspindys, keliant klausimą, ar teroro išpuoliai vykdomi dėl religijos, ar vis dėlto religija išnaudojama sumanių teroristinių grupių lyderių, šiems siekiant politinių tikslų.

 

Raktažodžiai: religinis terorizmas, modernus terorizmas, sekuliarus terorizmas, terorizmo bangos

https://doi.org/10.24101/logos.2022.51

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu