2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose.
II dalis: nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme

M. Römeris tapo Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėju ad hoc Klaipėdos krašto Statuto aiškinimo byloje. Šios bylos nagrinėjimui jis skyrė nemažai lapų savo dienoraščiuose. Juose teisininkas atskleidžia bylos nagrinėjimo detales. Dėl medžiagos gausos šį tyrimą sudaro keturių straipsnių ciklas: „Bylos kilmė ir rengimasis Teismui“, „Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme“, „Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme: sprendimas“, „Grįžus į Lietuvą, Teismas, teisėjai“. Visas straipsnių ciklas pavadintas „Klaipėdos krašto Statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose“. Šiame straipsnyje pateikiame preliminarias teisėjų nuomones dėl pagrindinio ir esminio valstybių signatarių skundo klausimo: ar turėjo teisę Klaipėdos krašto gubernatorius atšaukti iš pareigų Direktorijos pirmininką?

 

Raktažodžiai: Römeris, konstitucinė teisė, dienoraščiai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu