2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Karingasis ateizmas Lietuvos sovietiniame marksizme

Straipsnyje atskleidžiamos marksistinio ateizmo sovietmečio Lietuvoje metodologinių principų prieštaros: parodoma, kad stalinistinio laikotarpio karingosios ateistinės propagandos, kaip ideologinės kovos su klasiniais priešais, sampratą pamažu keitė religijos kaip vieno iš antstato reiškinių (t. y. ideologijos) marksistinė kritika ir raidos tyrimai. Glaustai supažindinama su šių nuostatų kilme. Teigiama, kad karingajam ateizmui (I. Zaksas, A. Gaidys, J. Mačiulis ir kt.) būdingas tendencingumas, partiškumo principo, religijos gnoseologinių šaknų sureikšminimas, bet kokio pozityvaus religijos poveikio visuomenei ir kultūrai neigimas, orientacija į praktinę propagandinę veiklą, skurdi teorinė argumentacija. Aptariami programiniai bandymai atnaujinti karingojo ateizmo nuostatas, parodomi jų teoriniai ir ideologiniai šaltiniai.

 

Raktažodžiai: Lietuvos filosofija, marksizmas, sovietinis laikotarpis, ateizmas, religija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.50

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu