2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Tomas Kačerauskas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Akademinė laisvė: ar ją reikia reguliuoti?

Straipsnyje, kuris apima filosofinius, komunikacinius ir edukologinius klausimus, plėtojamos šios tezės. 1. Akademinę laisvę puoselėjame pripažindami savo laisvių suvaržymus – tiek universiteto aplinkos, tiek formuotinos auditorijos, tiek puoselėtinos tradicijos, tiek sektino pavyzdžio, tiek demokratinės visuomenės atžvilgiu. 2. Tam tikri laisvių, taip pat ir akademinių, apribojimai bei suvaržymai – neišvengiami, jie pirmiausia reikalingi pačiai laisvei. 3. Laisvė sietina ne tiek su komfortišku, kiek su nerimastingu buvimu drauge su kitais pasaulyje, kurį esame laisvi keisti. 4. Skatindami laisvas diskusijas bendruomenėje jie rizikuoja išprovokuoti nepaklusnumą savo instrukcijoms, tarp jų instrukcijai plėtoti laisvą žodį akademinėje aplinkoje. 5. Sureguliuota akademinė laisvė – oksimoronas: bet koks reguliavimas mažindamas mūsų riziką suklysti drauge panaikina mūsų atsakomybę ir laisvę apskritai. Plėtojami kalbėjimo ekologijos klausimai.

 

Raktažodžiai: akademinė laisvė, atsakomybė, reguliavimas, kalbėjimo ekologija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.60

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu