2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Rūta Kupetytė
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Diskurso analizė taikant Stuarto Hallo „kodavimo / dekodavimo“ modelį

Šioje teorinėje publikacijoje konstruojamas naujas analizės įrankis taikant vieno iš Britų kultūros studijų kūrėjo Stuarto Hallo pranešimo „Kodavimo / dekodavimo“ modelį. Hallas, sukūręs šį modelį, nepasiūlė analizės įrankio, kaip modelį taikyti empiriniuose tyrimuose, todėl tyrėjai jį derina su įvairias metodais. Šioje publikacijoje siūlomas naujas, t. y. kritinės diskurso analizės, požiūris. Publikacijoje, remiantis integruotos literatūros apžvalgos metodu, siekiama sujungti Hallo „Kodavimo / dekodavimo“ modelį su Normano Fairclougho trijų dimensijų kritinės diskurso analizės modeliu. Tokia jungtis leidžia užtikrinti metodologinę trianguliaciją ir susieti du iš kritinės teorijos kylančius modelius.

 

Raktažodžiai: kultūros studijos, kodavimo / dekodavimo modelis, kritinė teorija, integruota apžvalga

https://doi.org/10.24101/logos.2022.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu