2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Saulius Lileikis
       Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Jūrinė dialogo kultūra: vertybinės savivokos įgalinimas

Prano Dovydaičio premijai

Straipsnyje svarstomi vertybinės savivokos įgalinimo aspektai siekiant pateikti pagrįstas prielaidas kurti dialogo kultūrą jūrų sektoriuje. Vertybinės savivokos įgalinimas mokslo lygmeniu įmanomas pasitelkus ontologinio, antropologinio bei aksiologinio žmogaus būties lygmenų studijas. Siekiant ugdytis dialogo su kitokiu kitu kultūrą, pirmiausia vertėtų pažinti save ir įprasminti savo sąmoningą bendravimą su kitu, tarytum su „savimi kitame“. Dialogo kultūra jūrų pramonėje gali būti pasiekiama laikant žmogų subjektu. Tradicinis aukos sindromas prisideda neleisdamas ateistinės pasaulėžiūros žmogui pripažinti kitokius kitus, ypač jiems brangios religinės kultūros požiūriu. Tačiau tautos istorijos mokslo pažinimas teiktų pagrindą tam tikrai tolerancijai. Savo tautinės savasties, kaip kultūrinės tapatybės, apimančios įvairias tautybes bei religijas, pripažinimas sudarytų natūralias mentalines sąlygas būsimiems ir esamiems profesionalams puoselėti dialogo kultūrą jūrų sektoriuje.

 

Raktažodžiai: jūrinė kultūra, daugiakultūriškumas, dialogas, vertybinė savivoka, įgalinimas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.49

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu