2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

:. In Memoriam
       

Prof. dr. Gediminas Mesonis (1968. 11. 09 – 2022. 07. 26)
„Logos“ žurnalo redakcinės kolegijos narys, Prano Dovydaičio premijos laureatas

 

Lietuvos teisės mokslininkų, teisėjų ir apskritai teisininkų bendruomenė neteko vieno ryškiausių konstitucinės teisės žinovų, išskirtinės erudicijos ir plataus akiračio teisės mokslininko, teisės filosofo, teisėtyrininko, Konstitucinio Teismo teisėjo, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro Gedimino Mesonio. Tai itin skaudus praradimas visiems jį pažinojusiems, su juo dirbusiems, iš jo besimokiusiems. Prof. dr. G. Mesonis gimė 1968 m. Vilniuje. Baigęs Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos fakultetą vėliau studijavo teisę ir įgijo teisės bakalauro, o 1998 m. ‒ teisės magistro laipsnius. Tęsdamas teisės studijas, G. Mesonis pagal programą Fulbright žinias gilino Filadelfijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos), o 2000 m. apgynė teisės srities mokslo daktaro disertaciją „Lietuvos valdymo forma: lyginamasis aspektas Vidurio ir Rytų Europos kontekste“. Išskirtinės mokslinės karjeros metu prof. dr. G. Mesonis dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Vytauto Didžiojo universitete, buvo ilgametis Mykolo Romerio universiteto profesorius, šio universiteto Studijų centro direktorius, Konstitucinės teisės katedros vedėjas. Be to, prof. dr. G. Mesonis buvo vizituojančiu profesoriumi Prahos Karlo universitete (Čekija), Roterdamo Inholando universitete (Nyderlandai), Kelno universitete (Vokietija), Atėnų universitete (Graikija), Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universitete (Vokietija), Minjo universitete (Portugalija), Brešos universitete (Italija), Brno Masaryko universitete (Čekija), Kylio Kristiano Albrechto universitete (Vokietija), Utrechto universitete (Nyderlandai), Paryžiaus Panteono-Assas 2 universiteto Teisės fakulteto Konstitucinių ir politikos mokslų centre (Prancūzija). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G. Kryževičiaus siūlymu prof. dr. G. Mesonis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 15 d. nutarimu paskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju. Šias pareigas prof. dr. G. Mesonis ėjo beveik dešimt metų, iki 2021 m. sausio 14 d. Baigęs Konstitucinio Teismo teisėjo kadenciją, prof. dr. G. Mesonis, įvertinus jo profesines ir asmenines savybes, aukštą moralę, pareigos bei sąžiningumo jausmą, Respublikos Prezidento 2021 m. vasario 1 d. dekretu buvo teiktas skirti Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos nariu. Prof. dr. G. Mesonio akademiniai laimėjimai, moksliniai darbai ir sukaupta profesinė patirtis buvo įvertinti vienu aukščiausių valstybės apdovanojimų – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, kuris jam buvo įteiktas 2022 m. vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už konstitucinio teisingumo Lietuvoje stiprinimą ir konstitucinių vertybių puoselėjimą. Profesoriaus nuveiktų darbų sąrašas atskleidžia begalinį jo darbštumą ir talentą. Visose savo veiklos srityse jis paliko ryškų ir įsimintiną pėdsaką. Tad visų jį pažinojusių – teisėjų, teisininkų, studentų, teisės mokslininkų – atmintyje Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. G. Mesonis išliks gerbiamas ir mylimas kolega, draugiškas, supratingas patarėjas, besidalijantis savo išmintimi ir filosofiniu požiūriu į pasaulį, sąmojingas ir visada optimistiškai nuteikiantis pašnekovas, o jo turtingas akademinis palikimas, skvarbios mintys ir teisinės įžvalgos lydės ne vieną teisininkų ir teisėjų kartą.

Prof. Darijus Beinoravičius
Mykolo Romerio universitetas

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu