2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė
       Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

1863–1864 m. sukilimo įpaminklinimas: valstybės tapatumo paieškos

Kadangi viešojoje erdvėje vis daugiau dėmesio skiriama paminklams, straipsnyje analizuojama 1863–1864 m. sukilimą įpaminklinanti praktika. Į paminklus straipsnyje žvelgiama kaip į kolektyvinės atminties praktiką, dalyvaujančią valstybės tapatumo reprezentavimo, formavimo, palaikymo procesuose, kurių analizė leidžia atsekti valstybės vaizdinį kuriančias reikšmes. Atsispiriant nuo 1863–1864 m. sukilimo aiškinimo ir vertinimo įvairovės istoriografijoje, formuojančios nevienareikšmę sukilimo atmintį, siekiama išsiaiškinti, kokias 1863–1864 m. sukilimui priskiriamas reikšmes atskleidžia paminklai, kaip jie prisideda ar neprisideda prie tam tikro Lietuvos valstybės vaizdinio kūrimo. Analizuojami atkurtos nepriklausomybės laikotarpiu pastatyti paminklai, stovintys viešosiose Lietuvos erdvėse ir pasižymintys tvaria, monumentalia raiška, tiesiogiai atmenant 1863–1864 m. įvykius.

 

Raktažodžiai: 1863–1864 m. sukilimas, paminklai, valstybės tapatybė

https://doi.org/10.24101/logos.2022.52

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu